Tournament Information

Center: EscapeGaming

Game: League of Legends

Platform: PC

Entrant Type: Team

State: Complete

Tournament Type: Player Double Elimination

Check In: Not required


Escapegaming påsklovs turnering #10

League of legends 3vs3

Vi använder oss av samma regler som keita-gaming och kan hittas på deras hemsida http://www.keita-gaming.com/

Etiska regler

Keita arbetar för att skapa en välkomnande miljö där alla känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuell läggning, religion eller ålder.

 • Spelare får inte använda nicknames, lagnamn, skins eller annat som kan kränka.
 • Det ska finnas en god attityd i chatterna, såväl hos Keitas kanaler som in game.
 • Spelare ska inte uttrycka sig kränkande kring andra spelare eller deras insatser i spelet.
 • Det råder nolltolerans mot allt hotfulla eller våldsamma ageranden.

Spelspecifika regler

Utöver de regler som beskrivs här följer Keita Riots officiella regler.*
Keitas regler:

 • Game Mode: 5v5 Summoner's Rift Tournament draft
 • Server EU West
 • Innan matchen startas ska båda lagen godta reglerna på servern
 • Screenshot efter varje match för att bevisa resultat
 • Alla lag måste ha minst en representant inne på IRC (#keita-league @ quakenet) under hela turneringens gång
 • 15 minuter efter att bracket skapats måste varje kontakt mellan lagen upprättats. Det lag som efter 15 minuter inte gjort sig kontaktbar diskvalificeras, detta gäller även pause ingame vid dc.
 • Det översta laget i bracket väljer sida att spela på
 • BO1(best of 1) spelas, finalen spelas BO3(best of 3)
 • Streaming uppmuntras, men kom ihåg att ha minst 3 minuter delay
 • Efter varje avslutad match så ska en printscreen tas för att kunna bevisa vinst vid konflikt.
 • Laget är ansvarigt för att resultat som rapporteras är korrekt. 

*Vid konflikt mellan regler är det Keitas regler som gäller

Följder vid regelbrott

Vid regelbrott av Keitas regler gäller följande bestraffningar (Om inget annat specifikt nämns för en regel). Graden av bestraffning beror på hur grovt regelbrottet är.

 • Vid en regelöverträdelse gäller det generellt att en spelar eller ett lag får en varning. Vid två varningar så diskas spelaren eller laget.
 • Grövre regelöverträdelser leder till direkt diskvalificering och avstängning från sidan.

Reservation för eventuella ändringar

Keita reserverar sig rätten att bedöma situationer som inte täcks av regelverket på plats utefter bästa möjliga förmåga,
och även att förtydliga, ändra eller ta bort regler när situationen kräver det.

Results

1
3

Teams Entered

Kurd

Kurd

EscapeGaming
sittidet
Apr 2, 2016
3 156,813
Team CRACK

Team CRACK

EscapeGaming
HeQtor
Jan 3, 2016
4 6,990
ld snus

ld snus

-
-
- -
X2000

X2000

EscapeGaming
liloskar123
Mar 29, 2016
5 325,668

OUR PARTNERS