Tournament Information

Center: EscapeGaming

Platform: PC

Entrant Type: Team

State: Complete

Tournament Type: Player Double Elimination

Check In: Not required


Escapegaming påsklovs turnering #2

Counterstrike_ Global offensive 2vs2

Vi använder oss av samma regler som keita-gaming och kan hittas på deras hemsida http://www.keita-gaming.com/
 

Mapveton görs på denna hemsida:
https://csgomapveto.com/

Regler
Tillåtna Maps
 1. de_dust2
 2. de_mirage
 3. de_inferno
 4. de_cbble
 5. de_train
 6. de_overpass
 7. de_cache
Val av karta

OBS! Lag 1 det övre laget i bracket i en matchingen, och Lag 2 är det undre laget.

Vid Best of 1
 1. Lag 1 bannar en karta
 2. Lag 2 bannar två kartor
 3. Lag 1 bannar två kartor
 4. Lag 2 bannar en karta
 5. Den sista kartan som är kvar spelas
Vid Best of 3

Steg 5 och framåt gäller endast vid eventuell tredje match om ställningen är 1-1.

 1. Lag 1 Bannar en karta.
 2. Lag 2 Bannar en karta
 3. Lag 1 Väljer första kartan som spelas
 4. Lag 2 Väljer andra karten som spelas
 5. Lag 1 bannar en karta
 6. Lag 2 bannar en karta
 7. Den sista kartan som är kvar väljs till match 3.
Vid Best of 5
 1. Lag 1 Bannar en karta.
 2. Lag 2 Bannar en karta
 3. Lag 1 Väljer första kartan som spelas.
 4. Lag 2 Väljer andra karten som spelas.
 5. Lag 1 Väljer tredje kartan som spelas.
 6. Lag 2 Väljer fjärdekartan som spelas.
 7. Den sista kartan som är kvar väljs till match 5.
Övriga regler
 • Format: 5vs5
 • Alla spelare måste spela med EAC igång under alla tillfällen i turneringen
 • All form av fusk leder till permanent ban
 • In-eye demo är obligatoriskt
 • Vid misstanke om fusk så får varje lag be om tre stycken demos. Spelarna får själva ta ut klipp på de sekvenser där motståndaren påstås fuska, och sedan skicka dessa klipp till admin.
 • VAC- och overwatch-bans i CS:GO som är inom de senaste 2 åren är ej tillåtet. Om ett lag spelar med en sådan spelare så diskvalificeras laget.
 • In-Game coach ÄR tillåtet
 • Vid fusköverträdelse i pågående turnering, straffas även lagmedlemmar för medhjälp till osportsligt spel.
 • Om ni vill framföra att en regel brytits, se till att ha bevis redo att länka till admins.
 • Man får inte använda sig utav några buggar
 • Spelare har 15 minuter på sig att uprätta kontakt i IRC efter en matchning
 • Laget som står högst upp i bracket ansvarar för att boka en server med EAC och VAC på.
 • Det är endast tillåtet att pausa en match under freezetime
 • Man har som lag möjlighet att pausa max 10 minuter under en match oavsett händelse. (Även s.k. timeout)
 • Att utnyttja eventuella buggar under spelets gång kan leda till omedelbar diskning eller rundavdrag, rapportera buggar omedelbart. Admin förbehåller sig rätten att avgöra hur vida en bugg utnyttjas och om straff är lämpligt.
 • Netgraph är tillåtet
 • Samtliga granater är tillåtna, även molotov
 • Flashboost ej tillåtet
 • Overtime spelas Mr 3 dvs 3 rundor som T och 3 rundor som CT, Startmoney är 10k.
 • Vid enstaka spelares datorkrasch mitt under en match skall då spelet pausas i början av nästa runda. 2 minuter tilldelas till denne för återanslutning, när spelaren är åter kommer matchen att fortsätta. Startmoney bedöms vid varje unikt tillfälle beroende på lagets ekonomi.
 • Tredjepartsapplikationer som påverkar spelet är totalt förbjudet
 • Efter spelat match tar man printscreen på resultatet och skickar till admin.
 • Vid start av varje karta körs en knivrunda. Vinnaren av knivrundan bestämmer vilken sida de börjar på.
 • Keita Gaming kan utan förvarning uppdatera regelverk och spelupplägg. Det är spelarens ansvar att innan påbörjad tävling läsa och ställa in sin klient / spel / konsol efter gällande regler. Regelverket kan utan förvarning förändras och anpassas under pågående säsong.
 • Samtliga matcher i Keita Gamings turneringar kan komma att spelas in och sändas live på Internet eller annan plattform. Samtliga spelare i Keita Gamings’ turneringar kan komma att fotograferas i samband med sitt deltagande och förväntas ställa upp på intervjuer, fotografering eller video.
 • Ett lag får använda max två standins för en match. För att få ställa upp som standin måste spelaren vara medlem i laget på Keita Gamings hemsida
 • Alla matcher är BO1 förutom Lower bracket final, och grand final som är BO3

Vi reserverar oss för att ändra reglerna efter behov. Admins ord gäller.

 

Results

Teams Entered

Lobbans Crew

Lobbans Crew

EscapeGaming
wille123[244]
Mar 25, 2016
2 33,451
SkutskärsAB

SkutskärsAB

sensor[182929]
Mar 25, 2016
2 8,975
jj child

jj child

EscapeGaming
Jerry[6819]
Mar 25, 2016
2 5,830
vinnare

vinnare

EscapeGaming
david123[7137]
Mar 26, 2016
2 27,997

OUR PARTNERS