Tournament Information

Center: EscapeGaming

Platform: PC

Entrant Type: Player

State: Complete

Tournament Type: Player Double Elimination

Check In: Not required


Escapegaming påsklovs turnering i Hearthstone 1vs1

Vi använder oss av samma regler som keita-gaming och kan hittas på deras hemsida http://www.keita-gaming.com/

Regler
Allmänt
 • Varje lag består av tre spelare.
 • Varje spelare spelar en klass. Laget består av tre olika klasser.
 • De som är auktoriserade av Keita Gaming att administrera turneringen baserad på dess regler och förordningar kallas en “admin”, eller “administratör”.
 • Varje person som är tillåten att delta i en turnering som täcks av det följande regeldokumentet kommer att hänvisas till som en “deltagare”, eller “spelare”. Behandlas en grupp spelare hänvisas dessa till som “ett lag”.
 • Officiella regelbeslut, likväl beslut från någon av administratörerna, oavsett plats där informationen delgavs - gäller över de följande reglerna. Detta då administratörerna strävar efter att göra turneringen så rättvis som möjligt.
 • All kommunikation med administratörerna sker på engelska eller svenska.
 • Skärmdumpar av alla vinster/något man måste bevisa, måste tas. Annars kan  administrationen inte verifiera påståenden i en eventuell tvist.
 • Alla matcher, om inte annat specificerat, måste spelas inom 15 minuter av att lagen parats ihop på bracketen.
 • Om båda lag har något tidsförhinder, eller vill ta en paus så måste administrationen rådfrågas innan beslut tas. Annars riskerar lagen diskvalifikation.
 • Att använda “spectator-mode”för att observera andra än sitt eget lag är helt förbjudet i turneringen.
 • Administratörer får alltid, när som helst i en match, be om att få observera matchen in-game.
 • Denna förfrågan kan inte nekas.
 • Det är alltid den individuella spelarens eget ansvar att ha en stabil internetuppkoppling under turneringens förlopp.
 • Att inte kunna ha återkopplat till sin match inom 10 minuter gör att game-förlusten övergår till en match-förlust.
 • Att streama sitt eget perspektiv under qualifiers är helt okej, men Keita Gaming rekommenderar en fördröjning av minst 10 minuter.
 • Användandet av tredje-partsmjukvara är helt förbjudet, och kommer att ses som ett turneringsmässigt övertag.
 • Detta inkluderar Hearthstone Deck Tracker och dylik mjukvara, då det finns en automationsprocess.
Format
 • En match består av x-antal games. Första laget som når tre vunna games, vinner matchen och går vidare på bracketen.
 • Alla matcher spelas enligt conquest-formatets regler, med 4 decks och 1 ban.
 • Bracket-typen är single elimination, och alla matcher är bäst-av-fem games.
 • Vid början av varje match måste varje lag ha presenterat sina fyra klasser till  motståndarlaget innan matchen kan börja.
 • Detta görs enligt schemat: A-B-B-A-A-B-A-B.

    Ex: Lag gadigoogoos: Druid!

    Lag Dans pojkar: Mage, Druid.

    Lag gadigoogoos: Warrior, Rogue.

    Lag Dans pojkar: Shaman.

    Lag gadigoogoos: Priest

    Lag Dans pojkar: Priest.

 • Laget som valde klass först, bannar sist.

    Ex: Lag Dans pojkar: Vi bannar er Priest!

    Lag gadigoogoos: Vi bannar er Shaman!

 • Varje spelare måste, efter att klass-bannen är genomförd, spela en lek vardera. Detta då varje battletag skall spela en lek, även om laget tillsammans spelar alla lekar i praktiken. (Undantag gäller för backupklassen, som får spelas från ett tidigare använt battletag)
 • Om en spelare i ett lag väljer en klass som laget redan har vunnit med eller inte är tidigare presenterade, så kommer den rundan att räknas som en förlust och motståndarlaget får en vinst för den rundan. Detta gäller under förutsättningen att laget som valde klassen får fördel av situationen. Matchen fortsätter.
 • Om en av spelarna disconnectar från matchen p.g.a. tekniska problem så kommer följande regel att användas: Lethal på bordet räknas som en vinst till spelaren med 100% lethal. Annars blir det en förlust till spelaren som blev disconnectad.

 

Results

Players Entered

joppe23

joppe23

joppe23
EscapeGaming
497,098
bävern

bävern

bävern
EscapeGaming
132,522
thelagerblade

thelagerblade

thelagerblade
EscapeGaming
43,247
sittidet

sittidet

sittidet
EscapeGaming
49,233
sangsuree

sangsuree

sangsuree
EscapeGaming
35,177

OUR PARTNERS